Hvad er en KPI?

En KPI – eller “Key Performance Indicator” som forkortelsen står for – er et smart redskab til at måle, om din virksomhed har opnået visse målsætninger. KPI’er kan bruges inden for alle slags brancher, og hvis du bruger dem rigtigt, vil de gøre en stor forskel for din virksomhed. 

En KPI er en indikator på, hvor godt din virksomhed performer inden for visse nøgleområder, som er særligt vigtige for netop dig. KPI’er kan bruges til at lave konkrete målinger af, hvorvidt du opnår de ting, som du har sat dig for i din virksomhed. 

Hvis du bruger KPI’erne rigtigt, kan de være en stor hjælp i forhold til at navigere i, hvordan du skal håndtere din virksomhed, dit salg og dine kunder i fremtiden. Det betyder imidlertid ikke, at man skal have så mange af dem som muligt. En KPI skal nemlig bruges med måde og omhu for at være effektiv. 

Derfor skal du måle på din virksomheds performance 

Man kan selvfølgelig starte med at spørge, hvorfor man overhovedet skal foretage målinger af, hvordan ens virksomhed performer. KPI’er kan imidlertid være en rigtig god indikator i forhold til at finde ud af, hvor du kan lave små og store justeringer for at opnå dine mål i fremtiden. 

Bruger du dine ressourcer rigtigt? 

En KPI kan sige meget om, hvorvidt de målsætninger, du har sat dig for, giver mening for din virksomhed. Hvis du arbejder hårdt og bruger mange kræfter og ressourcer på at nå i mål med noget, der faktisk ikke giver nogen resultater… ja, så giver det nok mening at lægge en ny plan og operere med nogle andre KPI’er. 

Få overblik over dine mål og resultater 

Det giver altså mening at arbejde med KPI’er, fordi det giver dig et tydeligt overblik over, hvordan det går med din virksomheds målsætninger. Du kan bruge tidligere KPI’er til at se, hvordan du er nået i mål med forskellige ting før i tiden, og du kan bruge nuværende KPI’er til at fokusere på fremtidige mål. 

Hvordan bruger man KPI? 

Når du arbejder med KPI’er, er det vigtigt at understrege, at du skal gøre det med måde. Det er altså bedre at begrænse dig end at lave målinger på alt, hvad du foretager dig. Med for mange målsætninger kan du ikke lave andet end at udregne og analysere – og så når du næppe i mål med det, du ønskede dig. 

Less is more  

KPI står som sagt for “Key Performance Indicator”, og her er det måske meget godt at mærke sig ordet, “Key”. Du skal foretage de konkrete målinger på nogle nøgleområder i din virksomhed, og mellem 5 og 10 er rigeligt. Så længe du holder det til et begrænset antal, kan du give det dit fulde fokus og se de bedste resultater. 

Eksempler på KPI’er 

Nogle nøgleområder, hvor det er værd at indsamle data, kunne fx omhandle virksomhedens salg. Her kunne en KPI være at øge virksomhedens salg, at forbedre kundeservicen eller ROI på marketing. Nu gælder det om at udforme nogle konkrete målsætninger, man rent faktisk kan måle på. 

Øge salg, trafik og konverteringsrate 

Ønsker man at forøge salget, kunne man fx sætte en målsætning om en stigning på 15% inden for det næste kvartal. I dette tilfælde skal KPI’erne så indeholde alt fra trafik på ens webshop, til konverteringsraten og det samlede daglige salg. En anden KPI kunne dreje sig om at øge trafikken til ens hjemmeside med en vis procentdel om året, og en tredje kunne have at gøre med at øge konverteringsraten.  

Konkrete procenter og datoer er vigtigt 

Uanset hvad det handler om, er det vigtigt at sætte specifikke tal på målsætningerne. Du skal altså spørge dig selv, hvor meget salget fx skal stige, og hvornår målet skal være indfriet. Ud fra det kan du så måle, om du rent faktisk opnår de ting, du sætter dig for, og ultimativt om du bruger din tid og dine penge i din virksomhed succesfuldt eller ikke. 

Brug SMART-modellen til at vælge KPI’er 

Som nævnt er det altså vigtigt at begrænse sig, når det kommer til at udvælge den håndfuld KPI’er, man vil arbejde med. Først og fremmest handler det om, at KPI’erne skal være relevante og nøje udvalgte for din virksomhed.  

Det kan være smart at have en model at gå frem efter, så man sikrer sig, at man får udvalgt nogle indikatorer, der faktisk giver mening. Her er SMART modellen et godt bud, fordi den får dig til at stille de rigtige spørgsmål til dine potentielle KPI’er. 

SMART er en forkortelse for fem ord, der er vigtige i denne sammenhæng: 

  • S = Specifik 
  • M = Measurable 
  • A = Attainable 
  • R = Relevant 
  • T = Time-bound 

Ud fra disse ord kan du nu stille dig selv de spørgsmål, der skal til, for at du kan finde frem til de mest relevante indikatorer at måle på. Spørg dig selv, om det pågældende mål er specifikt. Er det muligt at måle på, om det bliver indfriet? Er det realistisk, at det kan lade sig gøre at opnå målet? Er det relevant for din virksomhed og dens nøgleområder? Hvad er den specifikke tidsperiode, du vil sætte af til at nå i mål med KPI’en? 

Sådan følger du op på en KPI 

Du skal selvfølgelig have nogle systemer til at følge op på og måle dine KPI’er og deres udvikling. Forskellige KPI’er kan have forskellige kilder til data, og hvis du kan finde et system, der kan inkludere dem alle, er det at foretrække. Jo mindre manuelt arbejde, du skal lave, jo bedre, for ellers ender du med at bruge al for meget tid på målinger og udregninger, i stedet for på at drive din virksomhed. 

Systemer og datakilder til opmåling 

Hvis dit produkt er digitalt, er det oplagt at undersøge et program som Google Analytics, hvis du ikke allerede kender det. Google Analytics er et stort og omfattende program, og det kan udregne mange forskellige aspekter af din virksomhed og dens salg for dig. Det indsamler en stor mængde data, som du kan få overblik over i dit KPI Dashboard. 

Del på linkedin
Del på facebook
Del på twitter
Del på email